Eesti Multispordi Liit

Eesti Multispordi Liit on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud Multispordi ja sellega seotud multispordi alade harrastamisele Eestis.

Eesti Multispordi Liit ühendab Eestis multispordi ja sellega seotud spordialadega tegelevaid eraisikuid ja juriidilisi isikuid ühistegevuseks, spordialade edendamiseks ja sellealase tegevuse koordineerimiseks. 

Eesti Multispordi Liidu president
Kristo Ausmees
kristo@multispordiliit.ee 

Peakohtunik ja tehnilise komisjoni esimees 
Andres Kübar
andres@multispordiliit.ee 
501 4939

Peasekretär 
Siim Ausmees
siim@multispordiliit.ee
503 2748